Kvalitet vode i voda koju pijemo

Zagađena voda može izazvati bolesti (3)

U vodi za piće, uključujući i flaširanu vodu, može se očekivati određena količina zagađivača. U SAD, agencija EPA je postavila standarde za približno 90 zagađivača u vodi za piće. Detaljnije informacije o najčešćim zagađivačima vode su dole navedene, kao i njihova klasifikacija kako bi Vam pružili pojašnjenja o specifičnim zagađenjima i njihovom uticaju na Vaše zdravlje.

Dezinfekciona sredstva

Mnogi vodovodni sistemi dodaju dezinfekciona sredstva u vodu za piće kako bi uništili bakterije, kao što su Giardia lamblia i Escherichia coli. Naročito posle jakih oluja, kiša i poplava, u vodovodne sisteme se dodaje više dezinfekcionih sredstava kako bi navedene bakterije bile uništene.

Hlor. Pojedini ljudi koji koriste vodu za piće koja sadrži hlor, a njegova sadržina je veća od standarda koji propisuje EPA mogu osećati nadražajne efekte u očima i nosu.Ukoliko je prisutan hlor u vodi, može dovesti do oštećenja nervnog sistema i oštećenja digestivnog trakta.Jedna od posledica koja se javlja usled postojanja hlora u vodi je i ubrzano starenje kože.

Hloramin je neorganski derivat amonijaka. Hloramin je hemikalija koja se često koristi u javnim vodovodima i bazenima radi dezinfekcije vode.Ukoliko je prisustvo hloramina u vodi veće od standarda koje propisuje EPA, može prouzrokovati anemiju.
Nedavno je dokazano da hloramin može da reaguje sa raznim supstancama u organizmu uzrokujući tumore i iz tog razloga se svrstava u toksične materije.

Hlor dioksid. Konzumiranje vode sa prisustvom sadržaja hlor dioksida koje je veće od standarda EPA, kod beba i male dece može izazvati negativne posledice na nervni sistem.
Slični efekti se mogu javiti kod embriona, ukoliko trudnica pije vodu koja sadrži hlor dioksid, čija je količina veća od standarda EPA. Prisustvo hlor dioksida u vodi može prouzrokovati anemiju.

Nusproizvodi dezinfekcije

Nusproizvodi dezinfekcije nastaju kada dezinfekciona sredstva, dodata u vodu za piće da bi uništila bakterije, reaguju sa prirodnim organskim materijama u vodi.

Total Trihalometani. Dugogodišnje konzumiranje vode za piće sa sadržajem trihalometana u vodi većim od standarda EPA može prouzrokovati probleme sa jetrom, bubrezima, centralnim nervnim sistemom, a kod nekih pojedinaca može povećati rizik od dobijanja raka.

Sirćetna kiselina. Utvrđeno je da količina sirćetne kiseline u vodi veća od standarda koje propisuje EPA može izazvati niz negativnih efekata na zdravlje ljudi, kao što su efekti na neurološke, reporoduktivne i očne funkcije.
Navedeni efekti uzrokuju srčane smetnje, kao i kancerogene efekte na jetri pri visokim dozama.

Bromati. Za bromate se pouzdano zna da veća količina u vodi od standarda koje propisuje EPA nepovoljno utiče na žlezde sa unutrašnjim lučenjem.

Hloridi. Hloridi potiču iz prirodnih izvora, mulja, industrijskih efluenata i urbanih otpadnih voda. Njihova koncentracija u vodi na višem nivou od koncentracije koju definiše EPA ukazuje na zagađenje. Preveliki unos hlorida putem vode može dovesti do određenih disfunkcija u organizmu.

MTBE (Metil Terc Butil Eter)

MTBE je aditiv koji se koristi u Evropi i SAD, a dodaje se bezolovnom benzinu da bi povisio oktanski broj benzina i zamenio škodljivo tetraetil-olovo. Dodaje se benzinu kao antidetonator i da bi smanjio negativan uticaj ugljen monoksida na ozon, izazvan emisijom štetnih gasova iz automobila. Zbog svoje široke upotrebe, izveštaji otkrivaju povećano prisustvo MTBE u zemlji i u vodenim površinama. EPA trenutno radi na studiji postavljanja standarda za MTBE u pijaćoj vodi. Može se očekivati da voda za piće, kao i flaširana voda sadrže male količine ovog zagađivača.

Nobel proizvodi

Kursna lista
Najnovije vesti
Kontaktirajte nas

Nobnek

Prve Pruge 1D, 11080, Zemun

Tel/fax:
011-20-16-449
011-20-16-410
011-20-16-401

Email: prodaja@nobel.rs

Tehnička pitanja: servis@nobel.rs

Pošaljite nam pitanje
 
 
okvir