Kvalitet vode i voda koju pijemo

Hrom

Šta je hrom i gde se upotrebljava?

Hrom je sjajni metal sivo-bele boje koji pripada VIb grupi periodnog sistema. Hrom je široko rasprostranjen u zemljinoj kori. Koristi se za hromiranje, u legurama čelika, u legurama sa niklom, bakrom, manganom i drugim metalima, kao korozivni inhibitor u tekstilnoj, fotografskoj i industriji stakla. Hromiranje, metalurgija hroma i hemijski procesi mogu da kontaminiraju atmosferu hromom, uz sagorevanje fosilnih goriva, spaljivanje čvrstog otpada i emisijom cementara. Industrijsko zagađenje može da potiče i iz drugih industrija boja, eksploziva, keramike, papira, kože.

Kako hrom dospeva u vodu?

Hrom se prirodno nalazi u vodi za piće, jer ga ima u zemljinoj kori 10-200 ppm.

Hrom

Koji su uticaji hroma na zdravlje?

Deluje sa insulinom u metabolizmu šećera. Pomaže proteinima da stignu tamo gde su potrebni. Kako postajete stariji, zadržavate sve manje hroma u organizmu.

Potpomaže rast. Delotvoran je pri prevenciji i snižavanju visokog krvnog pritiska. Deluje „odbijajuće" na dijabetes. Pomaže u prevenciji “žudnje” za šećerom i iznenadnog opadanja nivoa energije. Trovalentni hrom je esencijalan pri unosu od 0,2 mg dnevno.

Eksperimentalna istraživanja na životinjama su pokazala da je hrom (VI) kancerogen, ukoliko se u organizam unosi inhalacijom. U epidemiološkoj studiji, nađena je veza između inhalacije Cr(VI) i raka pluća. Jedinjenja Cr(VI) su aktivna u širokom rangu in vitro i in vivo genotoksičnih testova, dok jedinjenja Cr(III) nisu. Šestovalentni hrom ima štetan uticaj na jetru, bubrege i respiratorne organe uz krvarenje, dermatitis i rane na koži pri hroničnoj i subhroničnoj izloženosti.

Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK)

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za ukupan hrom je 0,05 mg/L.

Nobel proizvodi

Kursna lista
Najnovije vesti
Kontaktirajte nas

Nobnek

Prve Pruge 1D, 11080, Zemun

Tel/fax:
011-20-16-449
011-20-16-410
011-20-16-401

Email: prodaja@nobel.rs

Tehnička pitanja: servis@nobel.rs

Pošaljite nam pitanje
 
 
okvir