Kvalitet vode i voda koju pijemo

KADMIJUM

Šta je kadmijum i gde se upotrebljava?

Kadmijum se nalazi u okviru IIb grupe periodnog sistema i pripada grupi prelaznih metala srebrnasto-bele boje. U prirodi se javlja u rudama cinka, bakra i olova. U elementarnom obliku kadmijum nije rastvorljiv u vodi, dok su hloridi, nitrati i sulfati rastvorljivi. Na visokoj pH vrednosti će se istaložiti, jer su karbonat i hidroksid nerastvorljivi. Slično cinku, kadmijum se koristi u elektroindustriji, u mnogim vrstama sredstava za pranje, u baterijama, televizorima, ali kadmijum se koristi i kao žuti pigment. Takođe se koristi u keramici, fotografiji, insekticidima, u industriji plastike i čelika i kao legura sa bakrom, olovom, srebrom, aluminijumom i niklom.

Kako kadmijum dospeva u vodu?

Pošto se nalazi u niskoj koncentraciji u stenama, uglju i nafti, češće se prirodno nalazi u podzemnoj vodi nego u površinskoj. Meka voda niske pH vrednosti može da sadrži više koncentracije kadmijuma.

Kadmijum

Koji su uticaji kadmijuma na zdravlje?

Apsorpcija kadmijuma zavisi od rastvorljivosti njegovih jedinjenja.

Kod ljudi se javlja muka i povraćanje pri većim koncentracijama kadmijuma. Kadmijum se primarno akumulira u bubrezima i ima dugo biološko vreme poluraspada od 10 - 35 godina (bubrežna disfunkcija, hipertenzija i anemija).

Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK)

Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za kadmijum je 5, odnosno 3 mg/L.

Nobel proizvodi

Kursna lista
Najnovije vesti
Kontaktirajte nas

Nobnek

Prve Pruge 1D, 11080, Zemun

Tel/fax:
011-20-16-449
011-20-16-410
011-20-16-401

Email: prodaja@nobel.rs

Tehnička pitanja: servis@nobel.rs

Pošaljite nam pitanje
 
 
okvir