Hidrobox MZ

Hidrobox MZ

Opis rada

 

Opis rada aparata HIDROBOX MZ i preporuka perioda zamene filtera:

Voda prolazi kroz predfiltere 1, 2 i 3 do RO membrane 4. U membrani se odvaja prečišćena voda koja ide u tank i otpadna voda koja ide u otpad najčešće preko sifona u sudoperi. Otvaranjem slavine koja se montira na sudoperi, voda iz tanka prolazi kroz završni postkarbonski filter sa dodatkom kalcijuma i magnezijuma koji pobiljšava  ukus vode i reguliše pH vrednost.
 

Slavina za hidrobox


Prečišćena voda iz rezervoara se konzumira preko posebno instalirane slavine na sudoperi ili radnoj površini. Na prolasku vode od rezervoara do slavine, prečišćena voda voda prolazi kroz pos karbonski filter u koji su dodati minerali kalcijuma i magnezijuma. Minerali popravljaju ukus vode i obezbeđuju adekvatnu pH vrednost vode. Na istom vodu prečišćene vode od rezervoara do slavine, postavlja se magnetajzer MZ. Magnetajzer je uređaj koji klastere vode koja prolazi kroz jako magnetno polje uređuje na manje delove. Tako obrađenu vodu lakše prihvataju ćelije u ljudskom organmizmu.   


Prvi sedimentni PP5-2002 otklanja blato, pesak i krupne nečistoće. Zamena na 6 meseci. 

Drugi ugljeni ACF-2002 otklanaj hlor, mirise i hemijska jedninjenja. Zamena na 6 meseci.

Treći sedimentni PP5-2002 otklanja nečistoću koju je propustio aktivni ugalja. Zamena na 6 meseci.

Četvrti  RO membrana RE-1812-50. Napredna tehnologija filtriranja pomoću reverzibilno osmotske membrane otklanja fine čestice, bakterije, viruse, teške metale, kamenac, pesticide i druga hemijska i organska jedinjenja većih od 0.0001μ. Zamena na 2-3 godine u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode.   

Peti post karbonski filter PHR-10 sa dodatkom kalcijuma i magnezijuma reguliše pH vrednost i poboljšava ukus vode. Zamena na 6 meseci.

U slučajevima gde je ulazna voda lošijeg kvaliteta filteri i membrana se menjaju češće od preporučenog perioda.Period zamene preporučuju serviseri nakon prvih par zamena filtera kada se vide rezultati i učinak filtera.

Posle montaže RO  aparata HIDROBOX ispuste se dva do tri rezervoara vode radi ispiranja celokupnog sistema, filtera i dezinfekcionog sredstva ( hiposepta ) kojim je dezinfikovan aparat i rezervoar. Nakon toga može se koristiti voda iz aparata.

 

Tehnički podaci


Glavni sastavni delovi aparata HIDROBOX MZ:

 1. Sedimentni propilenski filter PP5-2002
 2. Filter sa aktivnim ugljem ACF-2002
 3. Sedimentni propilenski filter PP5-2002
 4. RO membrana RE-1812-50GPD
 5. Post aktiv karbon filter PHR-10
 6. Atomatski stop ventil.
 7. Rezervoar pod pritiskom - tip TR8
 8. Slavina za istakanje filtrirane vode  - tip TR-101.
 9. Magnetajzer MZ.

 

Mesto ugradnje

 

 • Filter ispod sudopere.
 • Slavina na sudoperi.
 • Visina 430mm, dubina 430mm, širina 230mm.

 

 
Kursna lista
Najnovije vesti
Kontaktirajte nas

Nobnek

Prve Pruge 1D, 11080, Zemun

Tel/fax:
011-20-16-449
011-20-16-410
011-20-16-401

Email: prodaja@nobel.rs

Tehnička pitanja: servis@nobel.rs

Pošaljite nam pitanje
 
 
okvir