Edukacija

Šta je “jonizovana voda” i da li postoje realne zdravstvene koristi od ovog tipa vode?

Šta je "jonizovana voda"? Termin je u suštini besmislen. Istina, moguće je da voda sadrži rastvorene jone (“električno napunjeni” atomi ili molekuli), ali takva voda se ne može zvati "jonizovanom vodom". Skoro sve vode koje se nalaze u prirodi dobijaju jone kalcijuma i bikarbonata zbog toga što dolaze u kontakt sa stenama i naslagama. Čak i najčistija kišnica sadrži neke male količine jona kalcijuma i bikarbonata koji se formiraju prilikom dolaska ugljen-dioksida u atmosferu.

Čista voda se sastoji skoro u potpunosti od H2O molekula labavo povezanih u mrežu nalik strukturi u kojoj pojedini molekuli stalno menjaju “partnere”. Vodeni molekuli pokazuju vrlo malu tendenciju da se ograde ("jonizuju") od vodoničnih i hidroksid jona: H2O=H++OH-, ali stepen hemijske reakcije je ozbiljno ograničen činjenicom da je obrnuta reakcija mnogo brža, tako da u proseku, samo oko dva od svake milijarde H2O molekula će se razdvojiti. Neelektrični uređaji ili hemijski aditivi su sposobni za povećanje koncentracije jona u čistoj vodi iznad ovog navedenog razdvajanja H2O molekula koje je toliko malo da se iz praktičnih razloga čista voda može smatrati oslobođenom od jona, o čemu svedoči i činjenica da neće moći da provodi struju.

Istina o jonizovanoj vodi

Svi vodeni rastvori, oni koji su kiseli i oni koji su alkalni sadrže i H+ i OH- jone. Ako količina H+ jona prevazilazi količinu OH- jona, voda je kisela. Ako u vodi postoji više OH- jona u odnosu na H+ jone, voda je alkalna. Čista voda koja sadrži jednak broj oba navedena jona je neutralna. Hemičari izražavaju stepen kiselosti ili alkalnosti vode, na osnovu pH skale koja obuhvata vrednosti od 0 do 14. Za kisele rastvore pH vrednost je manja od 7 (pH < 7,0), a za bazne rastvore je veća od 7 (pH > 7,0). Čista voda, kao neutralna, ima pH vrednost 7. Svaka vrednost na pH skali predstavlja promenu sa indeksom različitosti od 100 puta u odnosu na dve vrste jona. Na primer, ako je pH vrednost 8, u tom vodenom rastvoru ima 100 puta više OH- jona u odnosu na H+ jone.Bez obzira da li je voda kisela ili alkalna, ona će uvek sadržati jednak broj pozitivnih i negativnih naelektrisanja.

Nobel proizvodi

Kursna lista
Najnovije vesti
Kontaktirajte nas

Nobnek

Prve Pruge 1D, 11080, Zemun

Tel/fax:
011-20-16-449
011-20-16-410
011-20-16-401

Email: prodaja@nobel.rs

Tehnička pitanja: servis@nobel.rs

Pošaljite nam pitanje
 
 
okvir